Lakiasiaintoimisto Huotari Oy

Lakimies Oulu ja lähikunnat

Lakiasiain­toimisto Huotari Oy

Asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa lakipalvelua

Kuinka voimme olla avuksi?

Lakiasiain­toimisto Huotari Oy

Lakiasiaintoimisto Huotari Oy on oululainen lakitoimisto nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla varusteltuna ja tarjoamme asiantuntevaa apua oikeudellisiin ongelmiin joustavasti niin paikallisesti kuin etäämmällekin.

Avustamme asiakkaitamme monissa elämän varrella vastaan tulevissa tilanteissa toimien aina asiakkaan etu kirkkaana mielessä. Teemme työtämme suurella sydämellä ja hoidamme saamamme toimeksiannot huolellisesti.

Näkemyksemme mukaan asiakaslähtöisyyteen kuuluu myös sen arvioiminen, onko asiassa tarkoituksenmukaista käyttää lakimiestä vai onko tilanne kenties ratkaistavissa omin voimin. Tämän vuoksi kartoitamme aina aluksi maksutta asiakkaan tilanteen ja kerromme käsillä olevista vaihtoehdoista. Vasta tämän jälkeen tarvitsee tehdä päätös siitä, onko lakimiehen palvelulle tarvetta.

Ole rohkeasti yhteydessä, selvitetään yhdessä kuinka voimme olla avuksi juuri sinulle.

Lakipalvelut

Tutustu palveluihimme

Asiakaslähtöistä ja joustavaa palvelua juuri sinun tarpeesi mukaan.

Lapsiasiat

Huoltajuus, elatusapu, tapaamisoikeus. Eron sattuessa vanhemman tärkein tehtävä on pitää lapsen puolta siten, että lapsen etu tulee turvatuksi, oli sitten kyse etävanhemman tapaamisesta taikka rakkaan harrastuksen jatkumisen taloudellista turvaamisesta. Avustamme kaikissa lastasi koskevissa asioissa lapsen etu huomioiden.

Lastensuojeluasiat

Kiireellinen sijoitus, yhteydenpidon rajoitus, huostaanottohakemus. Lastensuojelu voi puuttua perheen perusoikeuksiin vain lain mukaisten edellytysten täyttyessä. Kuljemme vierelläsi koko pitkän prosessin sen selvittämiseksi, mitkä toimenpiteet ovat teidän perheenne kohdalla perusteltuja ja selvitämme, onko oikeuksiinne puututtu liiallisesti.

Riita-asiat

Velkomuskanne, häätö, vahingonkorvausvaatimus. Riita-asioissa voi olla kyse laskusaatavan perimisestä, vuokrasuhteen ehtojen noudattamisesta taikka tuotteen tai palvelun virheellisyydestä. Jos olet saanut tuomioistuimesta pyynnön vastata vaatimuksiin taikka sinulla on tarve saattaa asiasi tuomioistuimen ratkaistavaksi, on hyvä kääntyä lakimiesavustajan puoleen. Otamme mielellämme asiasi hoitoomme.

Rikosasiat

Esitutkinta, haaste, korvausvaatimus. Jokaisella asianosaisella on oikeus avustajaan rikosprosessin joka vaiheessa esitutkinnasta pääkäsittelyyn saakka. Avustamme sinua prosessin joka käänteessä, jotta sinulla ei tarvitse kohdata tilannetta yksin.

Perukirjat ja perinnönjaot

Sukuselvitys, perukirja, veroilmoitus. Avustamme tarvittavien asiakirjojen laadinnassa, järjestämme perunkirjoitukset sekä toimimme tarvittaessa avustajana perinnönjakotilanteessa.

Asiakirjapalvelut

Avioehtosopimus, edunvalvontavaltakirja, testamentti. Laadimme juridisia asiakirjoja räätälöitynä juuri sinun tarpeisiisi.

Hinnasto

Mitä maksaa?

Alkuneuvottelut ovat aina maksuttomat ja asiassa aiheutuvista kuluista sovitaan etukäteen. Kulut voivat tulla hoidetuksi oikeusturvavakuutuksen kautta tai voit olla oikeutettu oikeusapuun. Selvitämme aina puolestasi mahdollisuutesi saada kulusi korvattua oikeusturvavakuutuksesta tai yleisen oikeusavun kautta.

Henkilöstö

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.

Elisa Huotari

varatuomari

Taina Huotari

Toimitusjohtaja

Scroll to Top