Hinnasto

Lakiapua elämässä vastaan tuleviin tilanteisiin

Hinnasto

Lyhyt alkuneuvottelu, jossa kartoitamme tilanteesi ja vaihtoehtosi, on maksuton.

Selvitämme aina mahdollisuutesi saada asiassa aiheutuneet kulut korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta tai yleisen oikeusavun kautta.

Laskutus perustuu toimeksiannossa tehtyihin toimenpiteisiin ja käytettyyn aikaan.

oikeusapu

Joissakin tilanteissa asiakas voi olla oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Jos asiakas on oikeutettu asiassaan oikeusapuun, hoidamme puolestasi oikeusavun hakemisen. Tarvitsemme sinulta vain selvityksen taloudellisesta tilanteestasi. Taloudellisesta tilanteestasi riippuu, saatko oikeusapua ilman omavastuuta vai vastaatko osasta palkkiostamme. Oikeusavun tuntiveloitus on 136,40 euroa (sis. alv 24%), mikä määrä on lailla säädetty.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus voi sisältyä kotivakuutukseesi. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa oikeusapuun, eli jos sinulla on vakuutus, tulee palkkiomme korvata siitä emmekä voi hakea vaihtoehtoisesti oikeusapua. Oikeusturvavakuutus korvaa palkkiomme ehtojen mukaisesti huolimatta taloudellisesta tilanteestasi. Oikeusturvavakuutuksen ehdoista selviää, mikä on omavastuuosuutesi palkkiostamme. Voit saada oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen taloudellisen tilanteesi ollessa heikko. Teemme tarvittavat ilmoitukset vakuutuksen käytöstä puolestasi vakuutusyhtiölle.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus jakautuu perukirjan laatimiseen ja perunkirjoitustilaisuuden pitämiseen. Asian vaatimaan työmäärään vaikuttaa huomattavasti jäämistön suuruus sekä pesän osakkaiden määrä. Näiden tietojen perusteella voimme antaa tarjouksen asian hoitamisesta. Perukirjan laatiminen vaatii lisäksi maksullisten virkatodistusten tilaamista, mistä aiheutuneet kulut lisätään laskuun. Samoin mahdolliset kutsujen postituskulut lisätään kuolinpesän kuluihin. Perinnönjaon hoitaminen voi vaatia perinnönjakosopimuksen laatimisen lisäksi useamman perinnönjakokokouksen pitämisen. Jaettavana olevan omaisuuden laatu ja määrä vaikuttavat olennaisesti työmäärään. Annamme tarjouksen asian hoitamisesta näiden tietojen pohjalta.

Asiakirjapalvelut

Laadimme tarpeisiisi räätälöidyt avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset ja testamentit alkaen 200 euroa (sis. alv 24 %).

Scroll to Top