Lapsiasiat

Toimimme lapsesi edun turvaamiseksi

Lapsiasiat

Vanhempien erotilanteessa eteen voi tulla kiistaa koskien niin lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta. Huoltajuus voidaan ratkaista yhteishuollolla, yksinhuollolla tai näiden välimuodolla, jossa tuomioistuin määrää huoltajien tehtävien jaosta. Yksinhuollosta päätettäessä tulee harkittavaksi myös huollosta erotetun vanhemman tiedonsaantioikeuksien vahvistaminen. Asuminen voidaan vahvistaa vain toisen vanhemman luokse, vaikka lapsi asuisi vuoroviikoin vanhempien luona. Elatusavun määrä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen pohjaksi lapsen elatuksen tarve ja huomioiden vanhempien elatuskyky.

Ajan kuluessa, tilanteiden muuttuessa ja lapsen kasvaessa voi tulla tarve muuttaa aiemmin tehtyjä sopimuksia niin huollon, asumisen, tapaamisen kuin elatuksenkin osalta. Esimerkiksi elatuksen tarve kasvaa lapsen kasvun mukana ja joskus tulee ajankohtaiseksi myös koulutustuen maksaminen. Vanhat sopimukset ja päätökset voivat myös muuttuneen tilanteen vuoksi käydä sopimattomiksi.

Joskus toinen vanhemmista ei pysy vahvistetun sopimuksen mukaisissa velvoitteissa tapaamisoikeuden toteutumiseksi. Tällöin voi olla tarpeen hakea tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa tuomioistuimessa.

Avustamme kaikissa lastasi koskevissa asioissa ja toimimme lapsesi edun turvaamiseksi.

Scroll to Top