Lakiasiaintoimisto Huotari Oy

Lastensuojelu­asiat

Lakiapua elämässä vastaan tuleviin tilanteisiin

Lastensuojelu­asiat

Perhe-elämän suoja on taattu kaikille niin perustuslaissa kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Lastensuojelu voi puuttua perheen perhe-elämän suojaan, kun puuttumiselle on lain vaatimat edellytykset ja puuttuminen on välttämätöntä. Tällöin kyseeseen voi tulla kiireellisen sijoituksen päätös, erilaiset yhteydenpidon rajoittamiset ja viime kädessä huostaanotto.

Kiireellisen sijoituksen päätöksen tekemiseksi lapsen tulee olla päätöksentekohetkellä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Erilaiset rajoitukset kuten yhteydenpidon rajoittamiset ovat lastensuojelun työväline niissä tilanteissa, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Päätökset tulee tehdä kirjallisena ja antaa asianosaisille asianmukaisesti tiedoksi. Jos päätökselle ei ole lain mukaisia perusteita olemassa, päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja valituksen laatimiseen kannattaa käyttää avustajaa.

Lastensuojelu voi hakea huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista hallinto-oikeudelta. Asianosaisilla on oikeus vastustaa hakemusta ja esittää omaa todisteluaan asiassa. Lapsella on myös vanhemmista itsenäinen oikeus avustajaan hallinto-oikeuden käsittelyssä, jotta lapsen oma mielipide tulee myös asianmukaisesti esille.

Jos lastensuojelun puuttuminen perhe-elämän suojaan osoittautuu perusoikeuksien vastaiseksi ja viranomainen on ylittänyt kohtuudella asetettujen vaatimusten harkintamarginaalin, voi perhe olla oikeutettu vahingonkorvaukseen oikeuksiensa loukkauksesta.

Nämä prosessit ovat usein ajallisesti pitkiä ja asiansa puolesta erityisen rankkoja. Avustamme mielellämme asian kaikissa vaiheissa, jotta perheesi saa oikeudenmukaisen kohtelun.

Scroll to Top