Riita-asiat

Lakiapua elämässä vastaan tuleviin tilanteisiin

Riita-asiat

Velalliselle

Jos saatavan perusteesta tai määrästä on kiistaa, riita voidaan ratkaista viime kädessä tuomioistuimessa. Jos velkoja perii perusteetonta velkaa tuomioistuimen kautta, ei kannata velallisen olla passiivinen. Muutoin voi joutua vastaamaan velasta, josta ei tosiasiassa ole vastuussa. Selvitämme velkojan vaatimuksen pohjan ja avustamme tarvittaessa sinua puolustautumaan tuomioistuimessa velkojan perusteettomia vaatimuksia vastaan.

Velkojalle

Velallisen jättäessä laskun maksamatta saatavaa voi koettaa itse periä maksumuistutuksilla ja -huomautuksilla. Jos velallinen ei maksa saatavaansa vapaaehtoisesti, jää velkojalle ainoaksi keinoksi oikeudellinen perintä. Oikeudellinen perintä on tehokas tapa saada maksukykyiseltä velalliselta suoritus saatavaan ulosoton kautta. Kartoitamme velallisen maksukyvyn ja avustamme sinua oikeudellisen perinnän kaikissa vaiheissa.

Vuokralaiselle

Aina eivät vuokrasuhteen purkamisen ja häädön edellytykset ole täyttyneet, vaikka vuokranantaja hakeekin häätöä tuomioistuimesta. Häätö voi myös estyä sosiaalisen suoritusesteen ollessa kyseessä. Näissä tilanteissa toimimme vuokralaisen avustajana häädön vastustamisessa ja huolehdimme siitä, että sinä et tule perusteettomasti häädettyä kodistasi. Häätöasioihin on mahdollista saada oikeusapua, jos taloudellinen tilanteesi on heikko. Hoidamme puolestasi oikeusavun hakemisen.

Vuokranantajalle

Vuokralaisen jätettyä vuokrat maksamatta taikka jatkuvien järjestysrikkomusten vuoksi voi tulla tarpeen häätää vuokralainen asunnosta. Häädön toimittamiseksi tulee saada ulosottokelpoinen päätös käräjäoikeudesta. Häädön hakijalla on näyttötaakka häädön edellytyksistä siinä tilanteessa, jos vuokralainen kiistää häädön perusteet ja vastustaa häätöä. Jollei näitä edellytyksiä pysty näyttämään toteen, aiheutuu vuokranantajalle turhia ylimääräisiä kuluja eikä häätöä voida toimittaa halutulla tavalla. Vuokranantajalla voi myös olla saatavia vuokralaiselta, joita voi periä häätöasian yhteydessä. Toimimme avustajanasi häädön edellytysten arvioinnissa jo ennen tuomioistuinmenettelyä turhien kulujen välttämiseksi ja avustamme tuomioistuimessa.

Scroll to Top