Rikosasiat

Lakiapua elämässä vastaan tuleviin tilanteisiin

Rikosasiat

Asianomistaja (rikoksen uhri)

Rikoksen uhriksi joutuneelle voi aiheutua erilaisia rahassa mitattavia vahinkoja, jotka voi vaatia rikoksentekijän korvattavaksi. Esitetyn vaatimuksen tulee olla lakiin perustuva, oikea-aikainen ja rahamääräisesti täsmällinen sekä perusteltu ja tarvittaessa toteen näytettävissä. Väärin esitetty vaatimus taikka näyttämättä jäänyt vahinko voi johtaa siihen, ettei tuomioistuin määrää korvausta suoritettavaksi. Autamme sinua laatimaan vaatimuksen ja ajamme asiaasi tuomioistuimessa, jotta saat sen korvauksen, johon olet oikeutettu. Voit olla oikeutettu oikeusapuun ja haemme oikeusavun puolestasi.

Syytetty

Tarjoamme asiantuntevaa apua syytteeseen ja asianomistajien vaatimuksiin vastaamisessa rikosasioissa. Syytetyllä on aina oikeus puolustautua ja käyttää avustajaa jo esitutkinnasta lähtien. Syytetty voi saada avustajan palkkion korvattavaksi valtion varoista, jos hänen taloudellisen tilanteensa on heikko tai maksuttoman puolustajan syytteen ollessa tarpeeksi vakava, syytetyn ollessa alaikäinen tai muusta vastaavasta syystä. Puolustamme etuasi tuomioistuimessa ja kartoitamme puolestasi oikeutesi oikeusapuun asiassasi.

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoasia tulee vireille hakemuksella ja käsitellään tuomioistuimessa suullisessa istunnossa, jossa osapuolet voivat tuoda esille suullisia ja kirjallisia todisteita. Käsittely on pääsääntöisesti hyvin nopeasti hakemuksen jättämisen jälkeen, koska lähestymiskieltoasiat käsitellään kiireellisinä asioina. Lähestymiskieltoasiaa ei tarvitse kohdata yksin, vaan asian käsittelyssä kannattaa käyttää avustajaa. Avustamme mielellämme asiassasi, oli sitten kyse hakemuksen tekemisestä ja lähestymiskiellon vaatimisesta tai lähestymiskiellon vastustamisesta.

Scroll to Top